Categorie archief: Netwerken

Paranimf

Afgelopen dinsdag had ik de eer paranimf te zijn voor onze goede vriendin Anne Scheinberg, die in Wageningen promoveerde op het proefschrift Value Added: Modes of Sustainable Recycling in the Modernisation of Waste Management Systems. Zo’n 20 jaar geleden nam ik haar aan bij het CE als veelbelovende afval- en recycling-expert uit de States. Inmiddels toert ze de wereld rond om afvalverwerkings-systemen te onderzoeken en voorstellen te doen voor verbetering via Waste.

Paranimf is een typische Nederlandse, puur ceremoniële taak, waarover Wikipedia het volgende meldt: Paranimfen zijn de begeleiders van een promovendus tijdens de verdediging van zijn of haar proefschrift. De promovendus wordt meestal begeleid door twee paranimfen. De oorspronkelijke betekenis van paranimf is bruidsjonker of bruidsmeisje. In het verleden werd afstuderen of promoveren ook wel gezien als het sluiten van een huwelijk met de universiteit, dus mogelijk ligt daar de verklaring van het gebruik om paranimfen mee te nemen bij de promotie. Verder is het een typisch Nederlandse traditie. Paranimfen hebben tegenwoordig vooral een ceremoniële functie, hoewel zij oorspronkelijk bedoeld zijn om het proefschrift te verdedigen in het geval de promovendus hier zelf niet toe in staat is (bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte), of wanneer de promovendus ruggespraak wil houden voor het beantwoorden van een vraag. Honderden jaren geleden, toen academische disputen bij een promotie nog wel eens hoog wilden oplaaien en de gemoederen danig verhit konden raken, dienden paranimfen als lijfelijke beschermers. Het was zeer verstandig om je als promovendus te laten begeleiden door een tweetal potige kerels. In de huidige academische praktijk, waar het maar zelden tot een handgemeen komt, is de paranimf vaak een familielid, vriend(in) of een studiegenoot van de promovendus, en heeft niet noodzakelijkerwijs kennis van zaken van het onderwerp van het proefschrift. Het is dus een erebaan, zoals het getuigen bij een huwelijk. Men wordt wel geacht in dezelfde formele stijl gekleed te gaan als de promovendus.

Foto: Ben Kuipers

Geheel herziene editie van Netwerken werkt is uit!

Samen met Els Nijssen herzien, en nu (eventjes) op nummer 30 in de Top 100 van managementboeken.

Els schrijft daarover op de site van Netwerk-partners:

Succes verdient ook onderhoud. De geheel herziene editie van Netwerken werkt, op weg naar de baan die je wilt (17 drukken, 38.000 verkochte exemplaren), geschreven door Rob van Eeden en Els Nijssen, is uit.
Netwerken is een onmisbare vaardigheid bij het vinden van nieuw werk, maar ook als je beter wilt functioneren in je huidige baan. De nieuwe editie van Netwerken werkt helpt werkzoekenden stap voor stap bij het ontwikkelen van hun eigen stijl van netwerken en zo bij het vinden van een passende baan. De herziene editie

  • heeft een co-auteur gekregen. Els Nijssen is een loopbaanprofessional die dezelfde visie op netwerken in de dagelijkse praktijk uitdraagt, praktiseert en traint.
  • is uitgebreid met voorbeelden en toepassingen voor MBO+ en voor die werkzoekenden die de weg naar zelfstandigheid willen verkennen.
  • gaat in op sociale media zoals LinkedIn in zoverre dat van belang is voor netwerken in relatie tot het vinden van een baan.
  • heeft bijgewerkte achtergrondinformatie, gemoderniseerde literatuurlijst en verwijzingen.

Als u het boek via www.netwerkenwerkt.nl bestelt betaalt u geen portokosten.

Nu ben ik eindelijk iemand: nummer 849507

Vorige week kreeg ik onderstaande mail, met het verheugende bericht dat ik bij de eerste miljoen abonnees van Linkedin hoor. En dat terwijl er nu 100 miljoen zijn. Even fantaseerde is nog een mooie bonus te gaan ontvangen, maar helaas, niets van dit al. Loze woorden van een dikke directeur. Of dat nou echt reclame is? Part of their story? Or are they part of my story?

100M members
Dear Rob,
I want to personally thank you because you were one of LinkedIn’s first million members (member number 849507 in fact!*). In any technology adoption lifecycle, there are the early adopters, those who help lead the way. That was you. 

We hit a big milestone at LinkedIn this week when our 100 millionth member joined the site.
When we founded LinkedIn, our vision was to help the world’s professionals be more successful and productive. Today, with your help, LinkedIn is changing the lives of millions of members by helping them connect with others, find jobs, get insights, start a business, and much more.

We are grateful for your support and look forward to helping you accomplish much more in the years to come. I hope that you are having a great year.
Sincerely,

Reid Hoffman Signature
Reid Hoffman Reid Hoffman
Co-founder and Chairman
LinkedIn

Geven zonder te herinneren, ontvangen zonder te vergeten

Bij netwerken in de zakelijke en carrière-sfeer wordt de nadruk vaak gelegd op: precies weten wat je wilt, dat goed kunnen presenteren en de juiste personen zoeken en aanspreken. Allemaal belangrijke onderdelen van netwerken, maar het allerbelangrijkste wordt nogal eens vergeten of krijgt te weinig aandacht. 
Je netwerk aanspreken en daarbij resultaat boeken, lukt het beste als je dat netwerk goed hebt opgebouwd en vóóral: goed onderhoudt. Dat is de basis van netwerken. Zonder dat is netwerken wel mogelijk, maar een stuk moeizamer.

Mijn meest aansprekende netwerk-voorbeeld is m’n Opa; hij overleed in 1959 toen ik 13 was. Het woord netwerken kende hij ongetwijfeld niet, maar toch was en is hij voor mij de ultieme netwerker. Autoverkoper bij General Motors en zeer succesvol, een van de topverkopers van het bedrijf. Toch hield hij zich – naar eigen zeggen – nauwelijks met verkopen bezig. 
Ik mocht – als kleine jongen – soms met hem meerijden op woensdagmiddagen in zijn prachtige grote witte slee met panoramische voorruit, als hij ‘aan het werk’ ging. Het was in de tijd dat er nog weinig auto’s waren. We reden door de stad, en hier en daar stopte hij, soms als hij een ‘wagen’ zag die hij ooit verkocht had. Hij belde dan aan en maakte een praatje, hoe het ermee ging, of iedereen gezond was etc. Over auto’s werd soms ook wel gepraat, maar hij had altijd welgemeende interesse voor de mensen die hij aansprak. En als er iets ter sprake kwam van een aanstaand huwelijk, ziektegeval of verjaardag, dan zorgde hij er altijd voor om daar een passend presentje te bezorgen of er langs te gaan.

Natuurlijk deed hij meer (waar ik toen geen weet van had), maar toch was dit een van de belangrijkste onderdelen van zijn werk: aandacht geven aan klanten, goed luisteren, en… passend reageren. Dat is de essentie van netwerken, zo onderhoudt je je contacten. Doe je dat niet, dan blijft er weinig van de netwerk-relaties over.
Heden ten dage kun je nog steeds zo omgaan met de klanten, relaties, collega’s, vrienden en familie die je netwerk vormen. Misschien met iets meer elektronische hulp, maar in principe op dezelfde manier. Neem je adressenboekje (of iPhone) zo af en toe eens ter hand en blader het door. Vraag je bij iedere naam die je ziet af of het geen tijd wordt dat je weer eens iets van je laat horen, of dat je informeert naar de zaken waar die persoon mee bezig is. In de privé-sfeer of zakelijk, dat doet er niet toe.

Aandacht geven, ingaan op behoeften en vragen van anderen, dat is de voeding van je netwerk. Daarmee bouw je een goede naam op, krediet zou je ook kunnen zeggen. Als je dat geregeld en goed doet, zullen mensen, als jij eens echt iets nodig hebt veel beter en meer helpen.
Dat ‘geven’ in je netwerk gaat niet een-op-een. Je hoeft je niet te herinneren voor wie je wat gedaan hebt, doe het gewoon zoals het uitkomt. Je reputatie wordt er alleen maar beter door. Het gekke is, ook al herinner jij je niet meer wat je aan iemand gegeven hebt, of het nu een luisterend oor was of een stuk interessante informatie, die ander zal het zich wel herinneren. 
Hoe meer je zo je netwerk opbouwt en onderhoudt, hoe meer je netwerk jou zal gunnen.

Veel meer informatie over carrière- en zakelijk gericht netwerken in:
Netwerken werkt, op weg naar de baan die je wilt (2004, 15de druk) en
Netwerken, zo eenvoudig is het (niet) (2009, 4de druk)