Categorie archief: EO

Antwoord aan hr Kemme

Laat de kinderen tot mij komen!

In antwoord op mijn vorige blog ontving ik een zeer lange mail van de hr Kemme. Die publiceer ik hier niet, maar mijn antwoord wel, waaruit de inhoud van zijn bericht makkelijk is af te leiden.

Geachte hr Kemme,
Dank voor uw uitgebreide reactie, waar een hoop op te zeggen is.
Ten eerste hebt u gelijk dat het een nogal emotioneel stuk is, niet erg genuanceerd, to put it mildly, maar dat permitteer ik me op mijn eigen persoonlijke blog. Ik voel me af en toe nogal verwant met Wim de Bie die bij tijd en wijle ook zeer boos kon worden om het een of ander. 
Om op enkele van uw punten meer zakelijk in te gaan het volgende:

  • De titel van uw stuk, ontleend aan uitspraken van de huidige paus, luidt Dictatuur van het Relativisme, beiden met hoofdletters. Alleen die titel stuit me al tegen de borst. Dictatuur? Meent u werkelijk dat katholieken het slachtoffer zijn van een dictatoriale aanpak. Er is vrijheid van godsdienst in ons land, vrijheid van godsdienstig onderwijs, alles verankerd in de grondwet. Dat uw kerk hier en daar de wind flink tegen heeft, kan toch echt niet geweten worden aan een dictatoriale aanpak van de niet katholieken, of relativisten, zoals u ze noemt.
  • En dat u inmiddels tot een minderheid behoort, zeker in Nederland, dat is ‘ons’ toch ook niet aan te wrijven. U gedraagt zich als een allochtoon, die als hij op een vergrijp wordt aangesproken, zegt: “Zie je nou wel, we worden altijd gediscrimineerd.” Maar goed, dat vergeef ik u, het hoort nu eenmaal bij zich in de verdediging geduwd voelende minderheden. Allah!
  • Dan dat Relativisme, ook zo’n term, die – uit de mond van uw paus – eigenlijk een heel eigen betekenis krijgt. Feitelijk een filosofische term die op zeer verschillende manier kan worden opgevat en uitgelegd, wordt het hier geplakt op iedereen die niet katholiek is. De anderen, de hele rest van de samenleving is relativistisch, hecht geen waarde aan absolute waarheden zoals die door u aangehangen worden over goed en kwaad, leven en dood en nog zo wat. Maar klopt dat eigenlijk wel? Is onze samenleving zo relativistisch als u suggereert? Ik weet het niet, wel weet ik dat er een hoop mensen rondlopen die er ook zeer uitgesproken ideeën op nahouden, waar ze absoluut in geloven, en dat geldt ook voor hun normen en waarden.
Persoonlijk ben ik atheïst, en daar ‘geloof’  ik absoluut in, daar ben ik net zo zeker van als u van de kruisdood van uw heiland. Maar om het wat dichter bij huis te houden: ik (en velen met mij) geloven in goed en kwaad, en hanteren waarden en normen van respect, aandacht, liefde en vrede. Daar hebben we geen christus, buddha, mohammed of wie dan ook voor nodig. Kortom, ik ben geen relativist, wat dat ook precies zou kunnen zijn, en ik geloof in absolute waarheden, net zo als u. En wie er gelijk heeft, u mag het zeggen, en ik vrees het antwoord al.
  • En dan het ‘feit’ dat geen enkele instelling gedurende 2.000 jaar continue een boodschap van liefde en waarheid heeft verkondigt. Dat u me vraagt om nader te verklaren waarom ik daar zo negatief of reageer, kan ik niet goed vatten. Maar goed, daar gaat ie dan. Meent u serieus dat de katholieke kerk sinds 2.000 jaar een boodschap van liefde en waarheid brengt? Ooit gehoord van de kruistochten, de inquisitie, de Katharen, de jodenvervolging in de Middeleeuwen en daarna? Je kunt van alles zeggen over de katholieke kerk, maar dat ze continu een boodschap van liefde bracht? Kom nou! 
Er zal altijd wel iets of iemand zijn geweest binnen uw kerk die het beste bedoelde, en met liefde en waarheid de wereld tegemoet trad, maar de officiële kerk, die instelling waarover u het hebt, die kerk heeft heel vaak in zijn handelen aan de (absoluut) foute kant gestaan.
  • Zeven jaar geleden maakte ik een fietstocht naar Santiago de Compostela, niet als bedevaart, maar – onder andere – als een soort geschiedkundig onderzoek naar een van de oudste ‘wegen’ in Europa, die voor Santiago al naar Finisterra (het einde van de wereld) leidde. Tijdens die reis werd ik in veel Spaanse kerken overweldigd door beelden van Sint Jacob, Matta Mores, de Morendoder, zoals de Spanjaarden hem zien. Tientallen keren, meer dan levensgroot, staand op hopen dode Moren, kinderen, vrouwen, naakt en met afgerukte ledematen. Dat is voor mij (ook) de katholieke kerk, met een hoop goeds misschien, hier en daar, maar met veel meer kwaad. 
Om nog maar te zwijgen van de pauzen, van laten we zeggen voor 1.600, de eerste 1.600 jaar van die door u genoemde 2.000 jaar vol liefde, waarheid en vrede. Laat me niet lachen. Eerder dood, verderf, marteling, verkrachting, uitbuiting, onderdrukking, zelfverrijking, alle doodzonden op een rijtje met pauzen als aanvoerder en slechte voorbeeld, ad infinitum. Ook nu nog.
  • De paus besloot dat de Rooms-Katholieke Kerk op Goede Vrijdag (in de Latijnse mis) weer bidt voor de bekering van de joden. Vorig jaar wilde de paus de oorlogspaus Pius XII zalig verklaren en alleen na veel joodse protesten zag hij van zijn voornemen af. Bisschop Richard Williamson, need I say more? En dan hebben we het nog niet eens gehad over de recente schandalen, waar de Katholieke kerk zijn liefde en waarheid wel op een heel speciale manier toonde voor jonge kinderen.
 Om je – in zo’n situatie, en met zo’n verleden – op de borst te kloppen als behorend tot de ‘enige’ instelling die sinds 2.000 jaar continu liefde en waarheid brengt, is ronduit arrogant, maar ook van elk rationeel besef over de geschiedenis van de eigen kerk gespeend.

Die gezellige jaren vijftig…

Zoals onderstaand sprak een aanzienlijk deel der natie over katholieken in de jaren vijftig. Gelukkig dat er toen geen Wilders is geweest, anders was er nu vast geen katholiek meer in NL te vinden en vonden we de bijbel net zoiets als Mein Kampf.

..Ik bedoel alleen dat als Nederland een katholiek land zal zijn geworden, dat niet-katholieken niet meer zullen bestaan.’
‘O, o!’ sprak de priester, ‘dat is een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken.’
‘Als Nederland katholiek geworden is, is de Tachtigjarige Oorlog voor niets gevoerd,’ zei Lodewijk.
De priester lachte en Lodewijk twijfelde of het zijn beroepsmatige welwillendheid was, dan wel spot.
‘De Tachtigjarige Oorlog!’ riep hij uit, ‘wat wilt u daarmee zeggen? De Tachtigjarige Oorlog is lang voorbij. Ik geloof dat u de enige bent in Nederland die zich daar nog druk over maakt. De vrede van Münster is driehonderd jaar geleden gesloten. Hij is verouderd. Het wordt tijd voor een nieuwe vrede. God’s vrede, de vrede van Christus. Het is de hoogste tijd!’
‘Nee,’ antwoordde Lodewijk, ‘alles wat Nederland is, heeft het gemaakt in de Tachtigjarige Oorlog. Vóór die tijd bestond Nederland niet eens als zelfstandig natie. Ons land is geboren uit de strijd om de vrijheid. Als de katholieken de meerderheid hebben, is er geen vrijheid meer en heeft het geen zin meer zich in te spannen voor Nederland. De katholieken zijn de vijanden van dit land, altijd geweest.’
(..)
‘De katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk! Maar die naaien er op los! Die planten zicht voort! Als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet! Die blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puisten op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels vreten!’

Uit: Ik heb altijd gelijk. Willem Frederik Hermans, 1951

Het Mariaal IJstijdperk

Mariabeeld in de Warfhuister Kluiskerk. Voor de licentie van deze foto, zie onderaan het artikel

Wat heb ik toch allemaal gemist, al die jaren dat ik niet naar Radio Maria luisterde. Zo is er doordeweeks het dagelijkse programma: de  Theologische Academie, waarin belangrijke Katholieke kwesties besproken worden. Bijvoorbeeld, Monseigneur Jan Hendriks over: ‘Johannes Paulus II en Maria’. 
Ik hoorde maar een stukje vanochtend, maar lag wederom verbijsterd in bed. Wat een nieuws! En dat het echt om nieuws gaat blijkt wel uit een zoektocht via Google, die slechts één serieuze hit oplevert op Mariaal IJstijdperk: een Belgische preek, waarin dit tijdperk in de mond van Johannes Paulus II wordt gelegd.

We hebben dan wel te maken met de opwarming van de aarde, maar wat betreft Maria is de afgelopen decennia juist het tegenovergestelde gebeurd. Jan legde het allemaal uit: er is sinds het tweede Vaticaans concilie (van 1962 tot 1965, dat de vernieuwing van de kerk behandelde, en waarover later zoveel te doen is geweest), sprake geweest van een ‘Mariaal IJstijdperk’. Maria zou niet langer de ‘Moeder’ van de Kerk, maar slechts de ‘Dienstmaagd’ zijn geworden.
Er kwam nog veel meer aan de orde, het duizelt me nog, en dat terwijl ik maar een stukje hoorde. Zo blijkt Maria de nieuwe Eva (en Jezus de nieuwe Adam, ik verzin het niet). Het is helemaal misgelopen na dat concilie, zoveel is wel duidelijk, en Johannes Paulus II heeft het tij proberen te keren.

Uit de eerder genoemde Belgische preek: “Iemand vroeg paus JP II hiervan de theologische verklaring. De paus antwoordde: “Precies omdat Maria de Moeder van de Kerk is, is zij met heel de Kerk, met heel de mensheid begaan”. En hij verzuchtte: “Geef ons Maria terug”. Ons huidig godsdienstonderricht verkeert in een Mariaal IJstijdperk.” De Franse wijsgeer Jean Guitton zei kort voor zijn dood (1999): “Juist in Maria zal de mensheid volgende eeuw haar kracht terugvinden”. De echte diepgaande hernieuwing van de Kerk zal niet liggen in eenzijdig horizontale, sociaal-kritische en structurele hervormingen, maar in de herontdekking van wat God ons blijft zeggen. Don Bosco (U weet wel, van die jongensbroekjes, RvE) zag ooit in een visioen hoe de boot van de Kerk zich tegen vijandige schuiten in de woelige golven zou redden in het aanmeren bij de zuil van de H. Eucharistie en de zuil ‘Maria hulp der christenen.’”

Gelukkig wordt tweede deel van de ‘conferentie’ (zo worden deze praatjes op RM genoemd, niet conferences) deze week (op donderdag) uitgezonden. Ik zal aan de (radio)buis gekluisterd liggen.

Licentie foto: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Beslotentuinpiep.jpg

De zachte g van Radio Maria

Bij dat typisch Katholieke geluid van Radio Maria hoort natuurlijk een zachte g, maar ook de ‘hut’. Duidelijk te horen in het Katholieke Nieuws dat nu via Radio Maria wordt uitgezonden. Zoals bij de berichtgeving over De dag van HUT Jodendom, ik geloof volgende week. Niet HET Jodendom, maar HUT Jodendom.

En als je mailt naar Radio Maria doe dat dan naar info AT radiomaria.nl. Niet ET, maar AT, zo hoort dat in Radio Maria land. Is dat fout? Nee, natuurlijk niet, maar op de een of andere manier associeer ik dat met enge paters, pedofilie en de Paus. Hoe zou dat toch komen?

Voorbeelden? Kijk naar de VIDEO van de KCV, de Katholieke Charismatische Vernieuwing, al actief sinds de jaren 70, maar nu sterk in opkomst, heb ik de indruk. Zeg maar de EO van de Katholieken.

Radio Maria, van de ene verbazing…

in de andere val ik bij Radio Maria, ook de afgelopen nacht tijdens een interview met Bernice Fransen over Dansen als Maria. Ik kon mijn oren niet geloven, maar het wonder bleek echt waar te geschieden, toen ik vanochtend op haar website keek.
Waarop ze zegt: “een initiatief met als doel mensen bewust te maken van de rol van hun lichaam in hun leven en -in het bijzonder- in hun geloof. Deze bewustwording is belangrijk, omdat mensen in onze maatschappij door de eeuwen heen het contact met hun lichaam hebben verloren en de spirituele betekenis ervan zijn vergeten. Hierdoor leven we ons leven steeds minder op de manier zoals God het voor ons bedoeld heeft.
Tegenwoordig komen er vanuit de Oosterse hoek en vanuit de New Age steeds meer ideeën en theorieën over hoe we weer in contact kunnen komen met ons lichaam, maar deze stromingen zijn vaak niet – of moeilijk – verenigbaar met het Christelijk geloof.”

Want zo vertelde ze: “We realiseren ons te weinig dat Maria negen maanden lang Jezus in haar buik heeft gehad, dat is toch wel erg lichamelijk. En als ik de Eucharistie vier, dan krijg ik toch ook het vlees en bloed van Christus in mijn lichaam. Moet ik er dan niet voor zorgen dat mijn lichaam zo zuiver en heilig mogelijk is om Hem in te ontvangen? En is dansen daar niet een goede uiting van?”

Geregeld worden dansoptredens (alleen met Katholieke muziek natuurlijk) gegeven in kerken, kloosters en op katholieke evenementen. Geen enkel optreden is hetzelfde. Bij één optreden zweefde ze zelfs door de lucht. Paaldansen als Maria? Vergeet ook niet te kijken naar de video met Hoela Hoep. Wat zou die peinzende monnik rechts nu echt denken?
Hanneke kan er helemaal niet tegen, ik word er juist steeds vrolijker van.
Radio Maria, welke verrassingen heb je nog meer voor me in petto?

De Zalige Zalm (geen kookrubriek)

Als belijdend (maar niet fundamentalistisch) atheïst put ik veel troost uit de EO en Radio Maria, waarover ik op mijn oude weblog al eens schreef.
Recent luisterde ik – tijdens de nachtelijke uren – weer eens naar Radio Maria en hoorde een interview met Laetitia van der Lans over een bedrijf dat ze heeft opgezet om parochiebladen te ondersteunen bij het verbeteren van hun uiterlijk, communicatie, verspreiding etc. Een idealistische tante die haar veilige baan bij KRO/RKK verliet om zich, samen met haar man te storten in dit avontuur. Daartoe mede aangezet door een wonder in hun leven, een vierde kindje.

Laetitia van de Lans en Marcel Hol, zwemmen met De Zalige Zalm tegen de stroom in...

Ze opereren onder de naam: De Zalige Zalm, waarvoor ze op hun website de volgende motivatie geven. “Het verhaal van God en mensen, zoals dat ons wordt overgeleverd in de Bijbel en door de christelijke traditie, gaat ons aan het hart. Het heeft ons geraakt en heeft een vuur ontstoken dat niet meer dooft. Zoals een zalm tegen de stroom inzwemt, zoeken wij naar middelen om dat verhaal, waarin geloof, hoop en liefde centraal staan, door te vertellen. Eigentijdse middelen, die het mogelijk maken om met elkaar te praten over je diepste drijfveren. Want het verhaal van God en mensen is te kostbaar om verloren te laten gaan.”

Helemaal snappen doe ik het niet, maar ik word echt blij van zo’n verhaal, het klopt, deze mensen doen wat ze willen, hoe onzinnig ik het – inhoudelijk – misschien ook mag vinden, hier heb ik bewondering voor. Ja, de menselijke geest zit vreemd in elkaar. Zo heeft god me nu eenmaal gemaakt, denk ik dan maar.
Maar om het nou De Zalige Zalm te noemen. ‘Communiceert’ dat echt?
Ik moet wel toegeven, zo’n naam vergeet je nooit meer.

EO maakt reclame voor oplichting met fake-geneesmiddel


In het programma Dit is de zondag (7:05 tot 8 u) komt wekelijks een min of meer bekende Nederlander aan het woord. Vanochtend (3 oktober 2010) Johan van der Velde, wielrenner die op het einde van zijn carrière zwaar aan de amfetamines verslaafd raakte en op het criminele pad terecht kwam.
 Een aangrijpend verhaal, zonder meer, maar het is onbegrijpelijk en niet toelaatbaar dat de EO toestaat dat de laatste 15 minuten van het programma onverholen reclame wordt gemaakt voor het uiterst dubieuze middel Tahitian Noni

Dit middel, een product van Morinda Holdings uit de USA, wordt in Nederland gepromoot door Van der Velde op www.watisnoni.nl. Een van de vele bedrijven die producten van Morinda verkopen via het beruchte MLM-systeem (multi level marketing). Maar liefst 1.000 wetenschappelijke onderzoeken bewijzen het belang en de tientallen gezondheidsclaims van deze vruchtendrank, verkondigde Van der Velde, zonder kritische tegenvraag van de interviewer.
Hij vertelde er niet bij dat deze drank in veel landen en Amerikaanse staten verboden of aan banden is gelegd, door de totaal onbewezen gezondheidclaims. En dat er tegen Morinda een groot aantal rechtzaken loopt.

Een korte zoektocht op internet op Tahitian Noni, via Wikipedia (Engels) en bij de stichting Skepsis maakt duidelijk dat het hier om een product gaat dat geen enkele bewezen werking heeft, integendeel, dat juist gevaarlijk is (door o.a. zijn hoge kaliumgehalte) voor bijvoorbeeld ouderen. En waar in Spanje zelfs iemand aan overleden is.
Dat de EO zich daarvoor leent. Hier moet het commissariaat van de media aan te pas komen, de klacht is inmiddels ingediend.